Denne side indeholder en samling af dokumenter relevant for vedligehold og renovering af Hvidkildehusene


GRUNDKØB | 1898

Håndbøger

Vanløse lokaludvalg: Skybrudsrapport
Skybrudsrapport_2014.pdf


Søren Vadstrup: Gode råd om maling
http://www.bygningsbevaring.dk/files/gode_r%C3%A5d_maling.pdf


Jeanne Brüel: Bevaringsguide for bedre byggeskik-huse
http://www.bygningskultur.dk/Materiale/User+Upload+Files/Vidensbase+filer/Bevaringsguide.pdfDenne bog kan købes hos fx Genbyg eller Byggecentrum og koster ca. 150 kr.


Flemming Rasmussen: Gør det selv gamle vinduer
http://www.bygningskultur.dk/Materiale/User+Upload+Files/Vidensbase+filer/Bevaringsguide.pdf
Denne bog er udgået fra forlaget, men om ikke andet kan den lånes på biblioteket.


Søren Vadstrup: Huse med sjæl
http://www.bygningskultur.dk/Materiale/User+Upload+Files/Vidensbase+filer/Bevaringsguide.pdf

Stiger og stophaner

Ejerlavets stiger

Ejerlavets stiger hænger på gavlen ved nr. 39. Nøglen til stigerne ligger hos nr. 47 (Erik Vandborg) og nr. 107 (Anne Fausbøll).


Stophaner

Hver rækkehus”række” har sin egen stophane i fortovet. De er anbragt ud for følgende huse:
49-71-81-101-121.
T-nøgle til lukning af stophane findes ved stigerne (nr. 39), hos nr. 47 og nr. 107.

Hegn

I Københavns Kommune er Center for Byggeri hegnsmyndighed. Hegnet i skellet mellem to ejendomme er en fællessag mellem de to naboer. Det vil sige, at begge naboer har pligt til at vedligeholde og – om nødvendigt – forny fælleshegnet. Desuden forudsættes det, at de deles om udgifterne hertil. Man kan som regel selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud. Dog kan der i f.eks. lokalplaner være begrænsninger, som man skal overholde. Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om fælleshegnet, skal I bruge de hegnsbestemmelser, der gælder for København. Disse bestemmelser findes i§16 i den københavnske Bygningsvedtægt af 18. december 1939og§52 i lovbekendtgørelse nr. 717 af 6. august 2001(hegnsloven).


Hegnsbestemmelserne kan også fås hos Center for Byggeri. Det er også her, du skal henvende dig, hvis du vil have Kommunens afgørelse af en hegnstvist mellem dig og din nabo.

Generelt

Ved fund af rotter i boliger, haver eller generelt område:

  1. Ret henvendelse til Miljøkontrollen hos Københavns Kommune på telefon 33 66 33 66. Se også på MiljøKontrollens hjemmeside hos Københavns Kommune
  2. Underret bestyrelsen.


Materialer til vedligeholdelse af hus

  1. www.boejsoe.dk– Døre og vinduer.
  2. www.vipo.dk– Døre og vinduer (se f.eks. hus nr. 83).
  3. www.linolievinduet.dk– Vinduer i fyrretræ.
  4. www.kobenhavnsfarvehandel.dk– Københavns farvehandel.
  5. www.genbyg.dk– Brugte byggematerialer.