HUSENE PÅ HVIKDILDEVEJS HISTORIE OG VIGTIGE ØJEBLIKKE


GRUNDKØB | 1898

Hvidkildehusenes historie

Gamle regnskaber

Dokument

Link

Regnskab 1930

Regnskab 1940

Regnskab 1950

Regnskab 1930 i 2010 kroner

Rækkehusene i Grøndal


I 1920 dannede sagfører F.C. Boldsen (1877-1954) selskabet Københavns Almindelige Boligselskab KAB med det formål at medvirke til at løse boligproblemet i København.

1921-22 byggede KAB Bakkehusene på skråningen nedenfor Bellahøj. I dag hører husene under foreningen “Boligselskabet Bakkehusene”.
De 171 rækkehuse blev tegnet i fællesskab af Ivar Bentsen og Thorkild Henningsen. Husene er i 11⁄2 plan uden kælder opført i gulsten med rødt tegltag med murede kviste. Alle husene har for- og baghave.

I begyndelsen af 1920-erne får KAB den ide, at bygge rækkehuse med salg for øje. Den ene side af Hulgårdsvej, Hvidkildevej og Gyldenstensvej (nu Mågevej) er ubebygget. Her vælger KAB så at bygge. I 1927 bliver det til 38 rækkehuse på Hulgårdsvej, 29 ved arkitekt Poul Bauman og 9 ved arkitekt Thorkild Henningsen. I 1928 bygges 44 rækkehuse på Hvidkildevej ved arkitek Poul Søgaard Pedersen og i 1929 6 rækkehuse på Mågevej ligeledes ved arkitekt Poul Søgaard Pedersen . Alle disse 88 rækkehuse blev bygget med salg for øje. Hovedentreprenør var murermester Charles Emil Fritz Christensen. Han flyttede selv ind i nr. 4a på Hulgårdsvej.

På sammenlagt 7-8 år byggede man således 259 rækkehuse i Grøndalskvarteret – d.v.s. 34 huse om året. Det kunne lade sig gøre ved at der var rigelig arbejdskraft og lave lønninger.

Den 2. juli 1931 opretter KAB selskabet Dominia A/S, der for fremtiden skal tage sig af byggeri med salg for øje. KAB koncentrerer sig herefter om udlejningsejendomme.

På hjørnet af Hulgårdsvej og Hvidkildevej ligger en stor villa. Den er ikke en del af rækkehusbyggeriet, men passer i arkitekturen. Grunden var til rådighed og Thorkild Henningsen tegnede villaen, som i 1925 blev opført til læge Fischer-Nielsen.


Grundkøb 1898