Jord

http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Miljoeregnskab/Temaer/Kommunen/Jord.aspx – Her kan man finde regler for omgang med og aflevering af jord i Kønemhavns Kommune. Bemærk, at al jord i København er klassificeret som lettere forurenet.

Brev fra Københavns kommune, Center for Miljø, som svar på en forespørgsel fra Ejerlauget om jordforureningen. Til Hvidkildehusenes Ejerlaug.

Som Ejerlauget skriver, så fremgik det i en artikel i Vanløse Folkeblad fra 1997, at kommunen havde fået udført undersøgelser af jorden i Grøndalskvarteret langs de to trafikerede veje Sallingvej og Hillerødgade. I undersøgelsen blev der konstaret indhold af bly og PAH, der overskrider Miljøstyrelsens kriterier for ren jord. På daværende tidspunkt i 1997, vidste vi ikke om frugt og grøntsager optager de forurenende stoffer.

I tiden efter 1997 har man fundet ud af, at det ikke blot er op ad trafikerede veje, at jorden er forurenet. Forureningen findes i jorden i alle byområder i hele landet. Som følge deraf har man valgt at gennemføre en områdeklassificering af alle områder i byzoner i Danmark. Man har også fundet ud af, at rodfrugter optager forureningen i skrællen, men at grøntsager og frugt ellers ikke optager forurening i nævneværdig grad. Miljøstyrelsen og Center for Miljø giver derfor haveejere de råd, at man fortsætter med at spise grøntsager og frugt – man skal blot skrælle rodfrugter og vaske øvrig grønt og frugt fri for jord. Du kan læse mere om dyrkning af grøntsager og frugt på vores hjemmesiden på dette link:
http://www.ef1386.dk/geografi/dyrkning_i_lettere_forurenet_jord.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *