Stiger og stophaner

Ejerlavets stiger

Ejerlavets stiger hænger på gavlen ved nr. 39. Nøglen til stigerne ligger hos nr. 47 (Erik Vandborg) og nr. 107 (Anne Fausbøll).

Stophaner

Hver rækkehus”række” har sin egen stophane i fortovet. De er anbragt ud for følgende huse:
49-71-81-101-121.
T-nøgle til lukning af stophane findes ved stigerne (nr. 39), hos nr. 47 og nr. 107.

Rotter

Rotter

1) Ret henvendelse til Miljøkontrollen hos Københavns Kommune på telefon 33 66 33 66.  Se også på MiljøKontrollens hjemmeside hos Københavns Kommune

2) Underret bestyrelsen.

Jord

http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Miljoeregnskab/Temaer/Kommunen/Jord.aspx – Her kan man finde regler for omgang med og aflevering af jord i Kønemhavns Kommune. Bemærk, at al jord i København er klassificeret som lettere forurenet.

Brev fra Københavns kommune, Center for Miljø, som svar på en forespørgsel fra Ejerlauget om jordforureningen. Til Hvidkildehusenes Ejerlaug.

Som Ejerlauget skriver, så fremgik det i en artikel i Vanløse Folkeblad fra 1997, at kommunen havde fået udført undersøgelser af jorden i Grøndalskvarteret langs de to trafikerede veje Sallingvej og Hillerødgade. I undersøgelsen blev der konstaret indhold af bly og PAH, der overskrider Miljøstyrelsens kriterier for ren jord. På daværende tidspunkt i 1997, vidste vi ikke om frugt og grøntsager optager de forurenende stoffer.

I tiden efter 1997 har man fundet ud af, at det ikke blot er op ad trafikerede veje, at jorden er forurenet. Forureningen findes i jorden i alle byområder i hele landet. Som følge deraf har man valgt at gennemføre en områdeklassificering af alle områder i byzoner i Danmark. Man har også fundet ud af, at rodfrugter optager forureningen i skrællen, men at grøntsager og frugt ellers ikke optager forurening i nævneværdig grad. Miljøstyrelsen og Center for Miljø giver derfor haveejere de råd, at man fortsætter med at spise grøntsager og frugt – man skal blot skrælle rodfrugter og vaske øvrig grønt og frugt fri for jord. Du kan læse mere om dyrkning af grøntsager og frugt på vores hjemmesiden på dette link:
http://www.ef1386.dk/geografi/dyrkning_i_lettere_forurenet_jord.pdf

Håndværkere

www.optoglas.dk – Isolering af 1-lags vinduer.
www.byggeriets-vinduesrenovering.dk – Renovering af vinduer.
www.nielsholm.dk – Vinduer, døre mm.
www.da-have.dk – Havemand

Raymont Entreprise (tdl. Nielsen & Nielsen) murer, brolægning, asfalt, aut. kloakmester: 26132893

www.industrilak.com – reparation/lakering af udvendige trappegelænder.
Nr. 105 har fået repareret 4 stk. for 3.750 kr.

Tømrer Lars Bjerregaard – tlf. 28124202. Har bl.a. lavet tag i nr. 85.

Murer Per Hansen – tlf. 28741523

Griese VVS – tlf. 36495261

Håndbøger mm.

Vanløse lokaludvalg: Skybrudsrapport
Skybrudsrapport_2014.pdf

Søren Vadstrup: Gode råd om maling
http://www.bygningsbevaring.dk/files/gode_r%C3%A5d_maling.pdf

Jeanne Brüel: Bevaringsguide for bedre byggeskik-huse
http://www.bygningskultur.dk/Materiale/User+Upload+Files/Vidensbase+filer/Bevaringsguide.pdf
Denne bog kan købes hos fx Genbyg eller Byggecentrum og koster ca. 150 kr.

Flemming Rasmussen: Gør det selv gamle vinduer
http://www.bygningskultur.dk/Materiale/User+Upload+Files/Vidensbase+filer/Bevaringsguide.pdf
Denne bog er udgået fra forlaget, men om ikke andet kan den lånes på biblioteket.

Søren Vadstrup: Huse med sjæl
http://www.bygningskultur.dk/Materiale/User+Upload+Files/Vidensbase+filer/Bevaringsguide.pdf

Hegn

I Københavns Kommune er Center for Byggeri hegnsmyndighed. Hegnet i skellet mellem to ejendomme er en fællessag mellem de to naboer. Det vil sige, at begge naboer har pligt til at vedligeholde og – om nødvendigt – forny fælleshegnet. Desuden forudsættes det, at de deles om udgifterne hertil. Man kan som regel selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud. Dog kan der i f.eks. lokalplaner være begrænsninger, som man skal overholde. Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om fælleshegnet, skal I bruge de hegnsbestemmelser, der gælder for København. Disse bestemmelser findes i §16 i den københavnske Bygningsvedtægt af 18. december 1939 og §52 i lovbekendtgørelse nr. 717 af 6. august 2001 (hegnsloven).
Hegnsbestemmelserne kan også fås hos Center for Byggeri. Det er også her, du skal henvende dig, hvis du vil have Kommunens afgørelse af en hegnstvist mellem dig og din nabo.